Що таке електробезпека на підприємстві

7-29-2021

 

Demo

Навіщо працівникам організацій потрібні посвідчення з охорони праці та пожежної безпеки?

Сьогодні будь-яка організація має на своєму балансі електротехнічне обладнання. Згідно з правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, керівник організації повинен видати наказ про призначення особи відповідальної за електрогосподарство. Також хочемо вам порекомендувати електробезпека на підприємстві в навчально-консультативний центрі «Буденергоатом».

Дія правил поширюється на споживачів електричної енергії, точніше на всі організації, незалежно від форм власності і організаційно — правових форм, індивідуальних підприємців, а також громадян — власників електроустановок напругою вище 1000 у. Правила включають в себе вимоги до таких споживачів електроенергії, які експлуатують діючи електроустановки напругою до 220 кв включно. Правилами обумовлено, що експлуатація електрообладнання, в тому числі побутових електроприладів, що підлягають обов’язковій сертифікації, допускається тільки при наявності сертифіката відповідності на це електрообладнання та побутові електроприлади.

Обов’язки по правильній експлуатації електрообладнання покладаються на енергетика (при його наявності) або ж на фахівців організації, що володіють відповідними знаннями і досвідом роботи, а також мають групу з електробезпеки не нижче iv, підтверджену посвідченням, отриманим після складання іспитів. В організаціях невиробничої сфери ці обов’язки керівник приймає на себе, в тому числі обов’язок по володінню зазначеним посвідченням з електробезпеки.

Щорічно на підприємстві повинно проводитися навчання з електробезпеки для осіб з групою допуску ii і вище. До ii групи з електробезпеки відносяться працівники використовують в процесі роботи ручний електроінструмент (електродриль, болгарка і т.д) або електрообладнання, наприклад електронавантажувачі, електронавантажувачі, підлогомийні машини, так званий електро-технологічний персонал.

Для перевірки знань з електробезпеки всередині підприємства у електротехнічного та електро-технологічного персоналу створюється комісія з п’яти осіб. Ця можливість є при наявності у членів внутрішньої комісії групи не нижче iv з електробезпеки, а також розробленої і затвердженої керівником організації програми навчання і перевірки знань (типова програма). Після чого видається посвідчення з електробезпеки. Результати перевірки заносяться в журнал з електробезпеки.