Енергоаудит будівель і споруд

10-24-2020

Енергетичне обстеження (енергоаудит) будівель

Енергоаудит організацій — це перевірка і аналіз енергоспоживання об’єкту з метою визначення ефективності використання енергоресурсів, розробки методики та рекомендацій щодо зменшення споживання електроенергії та зниження відповідних витрат. Також хочемо вам порекомендувати https://etcu.com.ua/blog/energoaudit-zdanij-i-sooruzhenij/ енергоаудит будівель і споруд від ООО «Украинский Инженерный Технический Центр».

Енергоаудит обов’язковий для:

 • Промислових комплексів і підприємств
 • Державних структур, інстанцій та бюджетних організацій;
 • Компаній, які виробляють або перевозять природні ресурси.

Список структур, які зобов’язані проводити енергетичний аудит кожні 5 років, закріплений законодавчо. Представники сторонніх організацій можуть пройти його добровільно, з метою зменшення витрат і більш ефективного споживання енергоресурсу.

Навіщо потрібен енергоаудит підприємств?

В ході проведення енергоаудиту визначається стан всієї системи, оцінюється фактичне використання електроенергії, визначається загальний потенціал енергозбереження. Виявляються джерела втрат енергоресурсу, розкриваються причини нераціональних витрат і перевитрат. Розробляються програми для зменшення енерговитрат, пропонуються способи усунення проблем і виключення їх появи, описуються варіанти внесення змін.

Іноді процедуру енергоаудиту проводять для житлового багатоквартирного будинку, щоб скоротити витрати на електроенергію і використовувати ресурси більш раціонально.

Хто проводить енергоаудит будівель?

Проведення енергетичного аудиту виконують окремо уповноважені особи та організації які відповідають кваліфікаційним вимогам у цій галузі.

Список робіт з енергоаудиту

У різних випадках і в залежності від поставленого завдання точний список робіт може варіюватися і займати різний час. Зазвичай виконуються наступні роботи:

 • Визначається енергетичний баланс будівлі або об’єкта, описуються всі елементи, які споживають енергію, а також вказуються всі види втрат.
 • Обчислюється величина потенціалу економії електроенергії.
 • Аналізується структура потенціалу, підбираються програми і методики для отримання потрібних значень.
 • Обґрунтовується результат, який повинен з’явитися після впровадження конкретних схем і методик.
 • Складається програма заощадження електроенергії, видаються рекомендації щодо подальшої роботи з точки зору заощадження ресурсу.

Результат енергетичного обстеження будівель

За підсумками енергетичного обстеження (енергоаудиту) підприємств і будівель складаються такі документи:

 • Енергетичний паспорт будівлі;
 • Звіт про виконання перевірки з усіма розрахунками;
 • Список рекомендацій щодо зниження втрат енергії і більш ефективному витраті ресурсу.

Звертайтеся в ООО «Украинский Инженерный Технический Центр», щоб провести промисловий енергоаудит  будь-яких об’єктів в короткі терміни і з детальним корисним звітом. Ми застосовуємо сучасні високоточні інструменти та прилади, які дають достовірні дані і показують поточний стан системи. Все використовуване обладнання пройшло державну реєстрацію і контроль, відповідає стандартам. Ми працюємо згідно з регламентом і рекомендацій Цивільного та Господарського кодексів і представляємо послуги з енергетичного обстеження високого класу.

Ви отримаєте паспорт з точним описом використання енергоресурсів та рекомендаціями щодо їх оптимізації, а виконавши їх, скоротіть витрати і зменшите витрати енергії.